Retur 2020-03-21T21:46:52+01:00

RETUR OCH REKLAMATION

Vi på 4evergreen arbetar kontinuerligt med att förbättra kvaliteten på de varor och tjänster vi levererar. Vi återkopplar till våra underleverantörer baserat på de fel som uppstår och åtgärdar eventuella brister systematiskt. För att kunna upprätthålla detta krävs detaljerade uppgifter av dig som kund. Formuläret nedan vänder sig till såväl grossist, entreprenör som slutkund och därför besvaras en del frågor med samma svar i vissa fall. Vi hoppas ni har överseende med detta och ring oss gärna för personlig service på 0733-532013 om något känns oklart när blanketten fylls i.

Garantin för produkten gäller för fel på produkten som beror på bristfällighet i konstruktion, material eller tillverkning av produkten och som visar sig inom två (2) år från att produkten levererades. Garantin täcker inte fel som uppstått p.g.a. bristande underhåll, felaktig installation, felaktigt brukande, bristfälliga reparationer eller normalt slitage. Det är därför viktigt att du följer de anvisningar som finns angivna i produktens installationsanvisningar samt drift- och underhållsanvisning för att undvika att bli debiterad en undersökningsavgift i de fall där det inte rör sig om ett garantiärende. Om du får en ersättningsprodukt och det visar sig efter vår undersökning att det inte är en godkänd reklamation debiteras ersättningsprodukten, transport och felsökning.

Garantivillkor
Returbestämmelser

  Kontaktuppgifter

  Företagsnamn eller namn*
  Kontaktperson*
  Adress*
  Telefonnummer*
  E-postadress*
  Kundnummer
  Märkning/slutkundens namn

  Produktinformation

  Produkt*
  Entreprenör(er)
  Inköpsdatum*
  Identifierings/anläggningsnummer
  Serienummer
  Ordernummer

  Avvikelse

  Beskrivning av avvikelserna på bilderna nedan*
  Bild 1*
  Bild 2
  Bild 3
  Bild 4
  Returadress dit ersättningsprodukten skall skickas
  JA, jag vill att 4evergreen snarast skickar en ny produkt, innan ett beslut av den inrapporterade produkten har tagits. Jag förstår att jag genom detta kommer att debiteras en ny produkt och övriga kostnader så som transport och felsökning. Om produkten är en godkänd reklamation krediteras fakturan.
  Övrig information