MINIRENINGSVERK 1-5 HUSHÅLL 2019-04-22T23:15:42+02:00

MINIRENINGSVERK

hus-gron

Över 25 000 installationer

4evergreen minireningsverk
– för 1, 2, 3, 4 eller 5 hushåll

4evergreen minireningsverk är utvecklade för att rena allt avloppsvatten från enskilt hushåll, d.v.s bad-,disk-, tvätt- och WC vatten.

Med närmare 30 års erfarenhet från våra minireningsverk i drift, levererar vi idag en av marknadens mest pålitliga och driftsäkraste lösningar. Avlopp ska vara enkelt, något vi och våra kunder har tagit fasta på.

Vår senaste modell BC UV är första minireningsverket i Sverige med integrerad och certifierad rening av bakterier.

Ladda ner broschyr

lock

Locket till vårt reningsverk
ser ut som en sten i din trädgård

Avlopp ska vara enkelt

Våra minireningsverk känneteknas av robusthet och pålitlighet. För att göra det enkelt använder vi en tank för att rena allt avloppsvatten från hushållet. I tanken återfinns inga mekaniska pumpar eller rörliga delar.

Enkelt men effektivt, vårt minireningsverk ersätter den gamla tekniken så som slamavskiljare med efterföljande markbädd/infiltration och fosforfälla. Vi levererar komplett avloppsvattenrening allt i en tank.

Vår senaste modell, BC UV, är Sveriges första kompletta reningsverk med inbyggd och certifierad efterpolerning enligt EN12566-3. Allt avloppsvattnen mikronfiltreras och UV behandlas innan det lämnar enhten vilket säkerställer högsta grad av rening även på de bakterier som kan förekomma i utgående vatten från reningsverk.

“Allt i ett” har fått en ny betydelse inom småskalig avloppsvattenrening.

Fördelar med 4evergreen minireningsverk BC UV

• Saknar rörliga delar och mekaniska pumpar i tanken.
• EN12566-3 certiferad för svenska krav inklusive bakterierening.
• Välbeprövad – Närmare 30 år i drift.
• All rening, inklusive efterpolering, i en tank.
• Avger ingen motbjudande lukt.
• Möjlighet till egen slamtömning.
• Ersätter slamavskiljare med markbädd/infiltration och fosforfälla. • Rikstäckande försäljnings- och serviceorgansitation.
• Låg driftkostnad.
• Uppstartsbesök ingår.

4evergreen minireningsverk är till för dig som saknar anslutning till det kommunala avloppsnätet. Generellt sett påminner reningsprocessen i våra minireningsverk om de kommunala reningsverken med biologisk och kemisk rening.

4evergreen minireningsverk lämpar sig för såväl permanentboende som för fritidsboende. Det är nämligen utrustat med ett unikt semesterdriftläge vilket möjliggör full rening även för fritidshus i skärgården eller på fastlandet.

Certifierad och beprövad produkt

När det gäller prefabricerade produkter för avloppsvattenrening, så kallade minireningsverk, klassas dessa som en byggprodukt och faller därmed under byggproduktsdirektivet från Boverket. Detta innebär att ett minireningsverk måste vara CE-märkt enligt EN12566-3. Som konsument är det därför viktigt att ta del av den prestanda deklaration den så kallade “declaration of performance” som tillverkaren utfärdar över prestandan på produkten och säkerställa att samtliga parametrar som det finns krav på återfinns på denna. Observera att detta är inte samma sak som CE-märkning.

Vårt minireningsverk BC UV är konstruerat efter rådande lagkrav och förhållanden på den svenska marknaden. Under 3 års fälttester med anläggningar installerade från Umeå i norr till Svalöv i syd har produkten förfinats och slutligen genomgått den 38 veckor långa oberoende tredjepartsutvärdering som krävs för att få börja levereras ut på marknaden.

Parametrar att rena

BOD

P-tot

N-tot

Svenska krav
HVMFS 2016:17
90% 90% 50% Reduktion

 

Utöver reduktion enligt ovan levererar vårt reningsverk bakterierening, allt i ett.
Kontakta oss för kopia på prestandadeklaration.

Hur stort blir ditt minireningsverk?

4evergreen minireningsverk finns i olika storlekar som passar
till ett, två, tre, fyra eller fem hushåll. Nedan kan du jämföra de olika måtten och se hur stort ditt reningsverk kommer att bli.

Våra reningsverksmodeller för sex hushåll och uppåt levereras normalt i annat format än nedan, se mer information under under reningsverk för flerhushåll.

skiss

Antal hushåll

1

2

3

4

5

A Totalhöjd 1,60-2,05m 2,35m 2,50m 2,50m 3,00m
B Botten – inloppsrör 1,21m 1,83m 1,80m 1,83m 2,14m
C Vattennivå 1,15m 1,78m 1,75m 1,78m 2,09m
D Diameter ∅1,6m ∅1,7m ∅1,9m ∅2,4m ∅2,40m
E Botten – utloppsrör 1,10m 1,73m 1,70m 1,58m 1,89m
Maxvikt 165kg 180kg 200kg 370kg 470kg

kontrollskap

Kontrollskåp

Vi tillhandahåller olika varianter av kontrollskåp för att placera kringutrustning i.
Skåpen finns i trä eller metall och i olika storlekar.

kontrollskap

Slamlager

Vårt reningsverk är även certifierat för installation med DuO-tank. Med det menas att en tank installeras före reningsverket och fungerar som ett extra slamlager. Fördelen är att andelen slamtömningar halveras.

slamavvattnare

Slamavvattning

I de fall det inte finns möjlighet att anlita kommunal slamtömning erbjuder vi en enkel lösning i form av en mobil slamavvattnare. Genom att använda en slamavvattnare elimineras behovet av slambil och slammet kan komposteras på den egna fastigheten.

Annat behov av minireningsverk?

Är ni ute efter ny markbädd/infiltration, endast BDT rening med sluten tank eller annat, klicka dig vidare nedan:

BDT på burk
Markbädd på burk
Sluten tank
Slamavskiljare