SLUTEN TANK 2017-09-06T20:39:31+02:00

SLUTEN TANK

Med ett av marknadens bredaste program av tankar kan vi leverera slutna tankar i olika storlekar där den största tanken vi kan leverera är 50 000l.

Kontakta oss mer era behov så berättar vi mer.

Några exempel på slutna tankar:

tank 3 000l
tank 3 500l lågbyggd
tank 5 000l
tank 6 000l
tank 12 000l
tank 16 000l

Våra slutna tankar kompletterar vi givetvis med högnivålarm trådlöst eller trådbundet.