PRODUKTER 2019-05-06T10:24:17+02:00

PRODUKTER

Vi på 4evergreen arbetar efter principen att våra produkter skall präglas av enkelhet och robusthet, vara driftsäkra och oberoende utvärderade av tredje part, helt enkelt vara det bästa alternativet när det gäller rening av avloppsvatten.

Våra reningsverk har funnits i drift i närmare 30 år, i alla tänkbara klimat och på säregna platser, till och med FN-styrkorna har våra mobila reningsverk till sina styrkor.

4evergreen levererar reningsverk för:

4evergreen_icon_enskilt

Enskilda hushåll
1 till 5 hushåll [se här]

4evergreen_icon_fler

Samfälligheter,
campingar, hotell m.m.[se här]

4evergreen_icon_industri

Industriapplikationer
och till kommuner [se här]

Utöver våra reningsverk levererar vi:

BDT på burk
Markbädd på burk
Framtidens Reningsverk [MBR]
Sluten tank
Slamavskiljare
Olje- och fettavskiljare
Service och drifttjänster
Pumpar och pumpstationer
Rening av dricksvatten
Återvinning av regnvatten
Exempel på installationer