ÅTERVINNING AV REGNVATTEN 2018-08-06T19:49:30+01:00

ÅTERVINNING AV REGNVATTEN

Vattenbrist och bevattningsförbud är idag en allt mer förekommnade situation runt om i landet. Med våra smarta lösningar för uppsamling och rening av regnvatten återanvänder du ditt vatten smart och enkelt.

Vi erbjuder två olika lösningar:

Regnvatten – Garden Easy

– uppsamling av regnvatten för användning till bevattning, tvätta bil m.m. [se här]

Regnavatten – House Reuse

– uppsamling av regnvatten för användning i huset t.ex. spola toaletter, tvätta kläder etc samt bevattning.

Kontakta oss för mer information