MARKBÄDD PÅ BURK 2017-09-06T14:51:46+02:00

MARKBÄDD PÅ BURK

Vissa har behov av att endast ersätta en förbrukad markbädd eller infiltration. Vi kan erbjuda er alternativa lösningar så som vårt kompaktfilter, 4evergreen markbädd på burk ER/MB. Enda strömlösa systemet i Sverige certifierat för hög skyddsnivå.

Se mer information på www.markbäddpåburk.se

Ladda ner broschyr här!