SERVICE & DRIFT 2020-01-13T10:10:26+01:00

SERVICE & DRIFT

Service av Minireningsverk för enskilt hushåll

Total trygghet! – vi säljer inte bara en produkt

Enligt de riktlinjer som Naturvårdsverket fastställt skall de som säljer avloppsrening kunna erbjuda serviceavtal.

Som medlem i MRV, branschorganisationen för godkända minireningsverk, ställs det krav på oss att leverera den mycket viktigt tillsynen av våra anläggningar i form av besiktningsavtal. Detta är något som vi gör till våra levererade reningsverk. Funktionsgaranti lämnas mot att brukaren genomför ett mycket enkelt egenkontrollsprogram. Kostnaden för serviceavtal/besiktningsavtal varierar beroende på storleken av reningsverket.

Våra reningsverk är givetvis certifierade enligt de tuffaste kraven, EN12566-3, och lever upp till alla krav som Naturvårdsverket ställer på ett enskilt avlopp med god marginal. Produkten är en sak men installation och drift en annan. För att kunna garantera en säker och problemfri drift på ert minireningsverk säljer vi alltid våra reningsverk med ett s.k. besiktningsavtal.

För total trygghet låt oss även hjälpa dig med tillsyn av den biologiska och kemiska reningen som sker i tanken.

Vad innebär ett besiktningsavtal med AB Evergreen Solutions?
När ert reningsverk är inkopplat utför vi alltid ett uppstartsbesök. Detta sker med egen personal för att försäkra oss om att ert 4evergreen minireningsverk, BioCleaner, är rätt installerat och att inställningarna blir enligt den verkliga belastning som just ert reningsverk kommer att ha.

Vi besöker er anläggning för kontroll minst 2ggr/år och utför då följande:

  • Genomgång av minireningsverkets samtliga funktioner – funktionskontroll.
  • Kontrollmätning av slamnivå och information till fastighetsägaren om behov av slamtömning föreligger.
  • Kontrollmätning av pH, temperatur och vid behov löst syre i vattnet.
  • Kontrollmätning av P-tot (fosforhalten) i reningsverket för eventuell justering av dosering.
  • Leverans av flockningsmedel till dörren, utan fraktkostnad.
  • Dokumentation över utförd tillsyn i eget serviceprogram, med möjlighet att rapportera till kommunen.
  • Telefonsupport vid behov.

Alla våra besök sker med utbildad personal för att försäkra oss om att ditt minireningsverk är rätt installerat och att inställningarna är enligt den verkliga belastningen.

Vid frågor rörande service, vänligen kontakta servicesupport direkt, Patrick Segersten, på 073-353 20 13 alternativet skicka mail till: service@egreen.se