MBR RENINGSVERK 2020-01-09T09:34:36+01:00

MBR RENINGSVERK

4evergreen erbjuder lösningar för avloppsvattenrening i alla dess former. Vi levererar allt från traditionella aktivslam process till dagens toppmoderna MBR teknik. Flertalet kommuner och industirer finns idag som våra kunder på allt från mindre till större applikationer.

kommun2

Vårt senaste projekt

MBR reningsverk

– Välkommen till framtidens reningsverk

MBR, så kallad membranbioreaktor, är den absolut bästa tänkbara rening som kan erbjudas idag inom avloppsvattenrening. Under de senaste 10-15 åren har utvecklingen inom området gjort stora framsteg och tekniken med membranseparation appliceras nu runt om i världen, framför allt inom de kommunala reningsverken. Sveriges största kommunala avloppsreningsverk, Henriksdal, har beslutat att uppgradera sin teknik till MBR för att möta framtidens krav på avloppsvattenrening. Vi får därmed världens största MBR reningsverk i Sverige.

Under de senaste åren har vi lagt mycket resurser på att utveckla tekniken och göra den applicerbar på såväl befintliga kommunala ARV (t.ex uppgradering av kapacitet och prestanda) till de mindre så kallade minireningsverken för ett hushåll och uppåt. Har ni behov av uppgradera er prestanda eller kapacitet kontakta oss på specialprojekt@4evergreen.se

mbr

MBR reningsverk för enskilt hushåll

– när det skall vara bättre än bäst

Vi kan redan idag erbjuda MBR tekniken till enskilda hushåll. Kontakta oss för mer information.

Framtidssäkra ditt enskilda avlopp med samma teknik som idag installeras i Sveriges största kommunala reningsverk.

Framtidens reningsverk [läs här]

mbr

MBR reningsverk prefapricerad lösning för större applikationer

Vi har utvecklat ett modulsystem som gör det möjligt att leverera MBR reningsverk i olika etapper. Kontrollhus kommer prefabricerade och placeras ovanpå slamtank, vilket minimerar arbetsinstatsen
vid installationen.

Fördelarna med MBR tekniken är platsbesparing, högsta grad rening, samt driftsäkerheten.

Konceptet 4evergreen MBR Premium

– När ingen annan kan, kan vi.

Under 2018 lanserade vi ett revolutionerande nytänk och innovativ lösning för enskilt avlopp, 4evergreen MBR Premium. Konceptet som finns i modeller från 1 enskilt hushåll och uppåt är helt unikt i Sverige. Genom kombination av biologisk förtjockad biomassa, membranseparation och P-media granulat har vi skapat ett unikt koncept som erbjuder enskilda fastighetsägare något helt unikt. För första gången kan vi nu se avloppsvatten som en resurs och inte något vi skall leda undan i marken. Genom vår beprövade, certifierade systemlösning erbjuder vi rening som ingen annan kan. 4evergreen MBR Premium skapar tekniskt rent vatten redo för direkt återanvändning. Genom att använda det renade vatten vi skapar för toalettspolning och bevattning kan en fastighetsägare spara 30-40% av sin vattenförbrukning på fastigheten. 4evergreen MBR Premium erbjuder:

– Installation utan grävkostnad. (systemet installeras ovan mark)
– Högsta grad av rening utan kemikalier (systemet använder inga kemikalier)
– Inget behov av 500kg säck för fosforrening (4evergreen P-media hanteras enkelt manuellt)
– pH neutralt utgående vatten (inga höga frätande pH värden i utgående)
– 30-40% minskad vattenförbrukning
– Möjlighet till WC på ställen det tidigare inte var tillåtet (skärgård etc)
– Med tillval att lagra slam i separat tank kan behovet av tömning av slam minskas (tömning var 5:e år)
– Tillverkning av tekniskt återanvändbart vatten.

för mer detaljerad information se: www.framtidensreningsverk.se 

Utgående renat vatten efter P-tot media

Renat vatten som återanvänds för toalettspolning

Lågbyggd version för trånga utrymmen