EXEMPEL PÅ INSTALLATIONER 2017-09-25T23:41:58+02:00

EXEMPEL PÅ TIDIGARE INSTALLATIONER

125 p.e. reningsverk i betong

Slamlager och reningsverk – rastplats

1 hushåll reningsverk

MBR reningsverk för 1 hushåll

Oppergårds Bryggeri – MBR

2 hushåll reningsverk