Flygande reningsverk levereras

4evergreen är specialisten inom avloppsvattenrening som levererar teknik och lösningar där andra inte kan. Här ser vi en flygande leverans av reningsverk upp i fjällen.

Snart har fjällvandrare tillgång till bekvämligheter så som vattentoalett tack vare våra insatser. Lösningen med lokal rening av avloppsvattnet samt lokal hantering av slammet möjliggjorde detta denna gång.

AB Evergreen Solutions är ett mycket expansivt miljöteknikföretag som nu är verksamma under varunamnet 4evergreen. Vi arbetar med certifierade kvalitetsprodukter för avloppsvattenrening i stor som liten skala. Vårt segment enskilt avlopp har under de senaste åren vuxit kraftigt och vi är idag en ledande aktör inom området i Sverige med en omsättning inom koncernen på över 50 miljoner SEK. Våra huvudprodukter är idag 4evergreen minireningsverk , 4evergreen markbädd på burk samt 4evergreen BDT på burk. Idag finns vi etablerade i Stockholm, Uppsala, Borås, Göteborg, Jönköping, Skurup, Norrköping och Umeå.  Läs mer om oss på www.4evergreen.se.

2017-09-06T14:56:42+02:00 01 Sep 2017|