Återvinning av renat avloppsvatten

  Vi återvinner regnvatten för bevattning, men varför nöja sig där... ? Här levererar vi bevattning och återanvändning av renat avloppsvatten för toalettspolning samt bevattning. Framtidens reningsverk är här. se mer [här]    

2018-05-25T14:51:26+02:00 25 Maj 2018|