Miljökonferens 15-16 februari 2017

  Idag pågår ett arbete med att ta fram nya riktlinjer för enskilda avlopp i Sverige. Med anledning av detta finns det behov av att belysa aktuell forskning samt hur myndigheter och organisationer runtom i Europa arbetar med frågan. Målet är att ge beslutsfattare på olika nivåer en bred kunskap i området så [...]

2017-09-06T14:51:48+02:00 08 Dec 2016|