Återvinning av renat avloppsvatten

 

Vi återvinner regnvatten för bevattning, men varför nöja sig där… ?
Här levererar vi bevattning och återanvändning av renat avloppsvatten för toalettspolning samt bevattning.
Framtidens reningsverk är här.

se mer [här]

 

 

2018-05-25T14:51:26+02:00 25 Maj 2018|