4evergreen BDT på burk

4evergreen lanserar, 4evergreen BDT på burk, en totallösning för dig med behov av att rena BDT-avlopp (Bad-, Disk- och Tvättvatten). Enheten, som är en allt i ett lösning, använder certifierad beprövad teknik och renar BDT avloppet helt utan el, kemikalier eller rörliga delar. 4evergreen BDT på burk är en totallösning med integrerad slamavskiljare på 1100 liter följt av bioreaktor. Installationen är enkel och utrymmet som tas i anspråk är minimalt.

Mer information återfinns på www.bdtpåburk.se

 

AB Evergreen Solutions är ett mycket expansivt miljöteknikföretag som nu är verksamma under varunamnet 4evergreen. Vi arbetar med certifierade kvalitetsprodukter för avloppsvattenrening i stor som liten skala. Vårt segment enskilt avlopp har under de senaste åren vuxit kraftigt och vi är idag en ledande aktör inom området i Sverige med en omsättning inom koncernen på över 50 miljoner SEK. Våra huvudprodukter är idag 4evergreen minireningsverk, BC , 4evergreen markbädd på burk, ER samt 4evergreen BDT på burk. Idag finns vi etablerade i Stockholm, Uppsala, Borås, Göteborg, Skurup, Norrköping och Umeå.  Läs mer om oss på www.4evergreen.se.

2017-09-06T14:51:47+02:00 07 Jun 2017|